Southern Spa

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชีส นันทอมรพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและบริการวิชาการ  กล่าวต่อว่า ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ผนวกกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในตลาดธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้โดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของสปาเพื่อสุขภาพในภาคใต้ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อ Spa Business Information Management System (SPA-BIM)

ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะช่วยรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ในอนาคตผู้วิจัยคาดว่าจะพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารสารสนเทศ Spa – BIM System โดยจะรวบรวมข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ผู้เข้าชมเว็ปไซต์ ผู้เข้าใช้แอปพลิเคชัน ข้อมูลการตอบโต้ทางโทรศัพท์ ข้อมูลการสนทนาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และเพิ่มมูลค่าให้ได้มากที่สุดด้วยการส่งข้อเสนอสุดพิเศษให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดกับลูกค้าที่เป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผู้วิจัยจะดำเนินการพัฒนาระบบให้สามารถช่วยสนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน  และรูปแบบของผลลัพธ์อาจจะอยู่ในรูปแบบของรายงานเฉพาะกิจหรือรายงานการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ การคาดการณ์ทางการตลาด ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้จาก http://southernspa.info/

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับด้านการท่องเที่ยว ในฐานะผู้จัดทำโครงการ Phuket Smart Tourism  ด้วยจำนวนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงทัศนคติ ความชอบ และความสนใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์แต่จำเป็นต้องมีการจัดเก็บและรวบรวมที่ดีสำหรับพร้อมใช้งาน และเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชน นำไปสู่การท่องเที่ยวแบบชาญฉลาดเพื่อยกระดับจังหวัดภูเก็ตในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

ระบบอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญและจำเป็นทั้งการจัดเก็บ การวิเคราะห์และการนำมาใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การใช้งานที่หลากหลาย เช่น  Forecasting System (ระบบการพยากรณ์) Travel Planning System (ระบบการวางแผนการเดินทาง) ในการนำวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องความรู้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) วิทยาการข้อมูล (Data Science)  รวมถึงศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Domain) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะสั้น เก็บข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาโครงสร้างการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม โดยรวบรวมข้อความจากกระดานสนทนาออนไลน์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเช่น TripAdvisor และ Booking.com ในช่วง 5 ปีแรก และวิเคราะห์หาแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลความสนใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

เปลี่ยนจอ Macbook
เเราคือศูนย์บริการซ่อม Mac เช่น iMac, Macbook, Macbook Pro, Macbook air, Mac Mini, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, เพชรบุรี, ราชบุรี, กาญจนบุรี, หัวหิน, ชุมพร, ปทุมธานี, สระแก้ว, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก , สระบุรี ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น นครสวรรค์ เชียงใหม่ น่าน เชียงราย สุโขทัย เลย.

รับทำ VDO Presentation
View wide Production House เราเป็นผู้ให้บริการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ครบวงจร ที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อมากกว่า 17 ปี สามารถตอบทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้าในงบประมาณที่กำหนดได้ ทั้งแนวความคิดสร้างสรรค์ ประกอบกับกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งมอบเรื่องราวในการสื่อสารให้โดนใจคนดูทั้งในแง่เนื้อหาและอารมณ์ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร หรือเพิ่มยอดขายและสร้างการจดจำให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Victoria Cliff Hotel & Resort
Victoria Cliff Resort (Nyaung Oo Phee Island) A Unique opportunity to discover our “One Island One Resort” concept built on an unexplored island in the Andaman Sea of Southern Myanmar. A brilliant idea to go camping with your friends  and families in a natural way.

Riverside hotel bangkok
โรงแรม แถว พระราม 3 ระดับ 5 ดาว ที่ถูกโอบล้อมด้วยสวนสวยริมสายน้ำเจ้าพระยา บนโค้งน้ำที่งดงามที่สุด แต่ก็ใกล้จุดกลางเมืองย่านธุรกิจใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที จะยกระดับการพักผ่อนสำหรับทุกจุดมุ่งหมายในการเดินทางของคุณให้รื่นรมย์ยิ่งขึ้นด้วยห้องพักหลากหลายขนาดและสไตล์จำนวนมากถึง 462 ห้อง

RAISED FLOOR
ATRIO CO.,LTD has Established 1992 , The one who manufacture Access Floor by Australian Technology. ACCESS FLOOR Wood Core Steel Encapsulated Particle Board Under “ATRIO” Brand Name Certificated By TIS 1129-2535 Elevated Floor UNDERFLOOR INSULATION, Closed Cell, Ci-Flex

จำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู
ADICOMP – DELTA ผู้นำด้านระบบเครื่องอัดอากาศและเครื่องอัดแก๊ส  จาก Vienza - Italy  สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภทและระบบลมอัดครบวงจร ด้วยประสบการณ์ด้านลมอัดอุตสาหกรรมกว่า 100 ปีทำให้ ADICOMP – DELTA เป็นแบรนด์เครื่องอัดลมและแก๊สทุกชนิดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก   โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพเป็นพิเศษ

ระยะกลาง เก็บข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ช่วง 5 ปีหลัง และวิเคระห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น พัฒนาระบบที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและนำผลการวิเคราะห์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสนับสนุนการวางแผนที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐและเอกชน

ระยะยาว เก็บข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อรองรับพื้นที่จังหวัดในอันดามันซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวอย่างมีคุณภาพสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจและการวางแผนการเดินทาง ตลอดจนเป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในอันดามัน

Southern Spa

ซึ่งระบบสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับทุกส่วนในจังหวัดภูเก็ตดังนี้ 1) นักท่องเที่ยว ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว แหล่งที่พัก การเดินทาง การวางแผนการเดินทาง การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชันซึ่งนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพตรงตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 2) ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ด้านพยากรณ์การตลาด สนับสนุนการวางแผนด้านการตลาด พยากรณ์ความต้องการและความสนใจของนักท่องเที่ยว กำหนดกลยุทธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

Contact
southernspa.info

Copyright © 2023 Southern Spa